El Zen

El zazen és la pràctica de meditació en posició asseguda característica del budisme zen. La paraula Zen significa meditació. Defineix una de les escoles budistes que privilegia la pràctica de la meditació asseguda, que es remunta a l’experiència del Buda Shakyamuni, que fa dos mil cinc-cents anys realitzà el despertar. Aquesta pràctica és l’arrel del seu ensenyament, un missatge de dimensió universal.

taisen deshimaru
Taisen Deshimaru

En els anys 70, se li confia la responsabilitat de la transmissió del Zen soto japonès a Europa.

zazen
Zazen

La comprensió veritable rau en la pròpia pràctica. En la postura de zazen, el cos i la ment tenen una gran capacitat d'acceptar les coses tal com són. 

budisme
Budisme

Ser conscients de la impermanència i del canvi és l'ensenyament bàsic del budisme.